Klantervaring, A.H. 55 jaar, Koolhydraatbewust.

Het is lastig om het exact onder woorden te brengen maar wat voor mij (en wellicht voor veel mensen) heel goed werkte, was ongeveer het volgende:

1. Geen dwang uitoefenen, maar wel doortastend zijn. Je stuurt iemand de goede richting opsturen dmv bewustwording van eigen eetgedrag (zodat je zelf gaat inzien wat je fout doet, maar wel zonder dat belerende vingertje).

2. Veel kennis van zaken: je wist echt overal de ins en outs van, plus alle valkuilen ed vanuit eigen ervaringen, plus achtergrondinformatie van producten.

3. Je enthousiasme is aanstekelijk. Dit samen met wat droge humor, leidt ertoe dat het afvallen en/ of het bespreken ervan niet te ‘zwaar’ wordt (mooie woordspeling ????).

4. Vertrouwen uitstralen. Hierdoor kreeg ik het idee dat het toch mogelijk zou zijn om af te vallen.

5. Tot slot toch ook wel een bepaalde strengheid, met een duidelijke verantwoording richting de cliënt voor het succes van slagen.

 ‘Ik heb echt mijn lijf terug’